خانه / خاطرات / محرومیت خلبانان از افطاری
محرومیت خلبانان از افطاری

محرومیت خلبانان از افطاری

هر کدام مان گوشه ای چمبک زدیم و منتظر شدیم. نگران بودم نکند فهمیده باشند رادیو داشته ایم و آورده اندمان برای بازجویی یا شاید هم برای شعار دادن و خواندن سرود و دعا. باید منتظر می شدیم ببینیم چه برنامه ای دارند. ما روزه بودیم، ولی برای افطار غذا می خواستیم.

سایت جامع آزادگان: نگهبان آمد تو سالن: «اسم هایی را که می خوانم با وسایل شان بیایند بیرون.»

و اسم من و باباجانی  ومصری(یکی از خلبان های هوانیروز) را خواند. وسایل مان را جمع کردیم. با همه شان خداحافظی کردیم و آمدیم به اتاق نگهبانی. چشم هامان را بستند و از پله ها آوردندمان پایین. تو محوطه سوار اتومبیل شدیم. نیم ساعت در راه بودیم. ماشین ترمز کرد و پیاده شدیم. به راهروی ساختمانی هُلمان دادند و سوار آسانسور شدیم. در آسانسور که باز شد، دزدکی از زیر چشم بند به راهرو نگاه کردم. آنجا همان زندان بلغرفه بود. یعنی همان اتاق های دو در سه با کاشی های قرمز استخبارات.

جلوی در فلزی نگه مان داشتند. هرچه داشتیم از پتو و بالش تا مسواک و حلقه و صابون ازمان گرفتند. اسم مان را تو دفترچه شان وارد کردند و فرستادندمان به یکی از سلول ها. آنجا چشم و دستبندهامان را باز کردند.

از نگهبان پرسیدم: «چرا ما را آورده اند اینجا؟»-

«نمی دانم.»

«وسایل مان را پس می دهند؟»

جواب نداد و در را کوبید به هم. تهویه لک و لک کار می کرد و سلول سرد بود و خالی. هر کدام مان گوشه ای چمبک زدیم و منتظر شدیم. نگران بودم نکند فهمیده باشند رادیو داشته ایم و آورده اندمان برای بازجویی یا شاید هم برای شعار دادن و خواندن سرود و دعا. باید منتظر می شدیم ببینیم چه برنامه ای دارند. ما روزه بودیم، ولی برای افطار غذا می خواستیم. تصمیم گرفتیم به نگهبان بگوییم. بلند شدم در زدم. نگهبان در را باز کرد.

«چرا به ما ناهار نمی دهید؟»

یک کلمه گفت و در را بست. ساعت شش و هفت بعدازظهر صدای چرخ دستی آمد. وقت شام بود و افطاری ما. به در سلول که رسید، دریچه را باز نکرد و رد شد. تا ته راهرو رفت. از صدای چفت درها معلوم بود شام پخش می کند. برگشت و صداش را که دور می شد، شنیدم. با آب افطار کردیم.

راوی: خلبان آزاده هوشنگ شروین

Print Friendly

مطالب مرتبط :


ارسال یک پاسخ

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلد های الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

بازگشت به بالا